Hút hầm cầu Nam Giang - Quảng Nam -0903222041


Nam giang là một trong các huyện miền núi của tỉnh quảng nam. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng Nam Giang đã từng bước tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường đến với người dân.
Trong những năm gần đây, kinh tế Nam Giang ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp. Từ khi nhà máy Xi Măng Xuân Thành được xây dựng đã tạo động lực phát triển cho khu vực phía tây bắc quàng nam. Giúp tăng nguồn thu ngân sách từ việc phát triển công nghiệp đồng thời tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Do đó, tình hình đời sống người dân trong vùng ngày càng được cải thiện và từng bước thu hẹp khoảng cách so với vùng xuôi.
Cũng nhờ lý do đó nhận thức của người dân ngày càng tăng lên và người dân Nam Giang luôn luôn ý thức được bảo vệ môi trường chính là bảo vệ chính cuộc sống của họ. Do đó, dịch vụ hút hầm cầu quảng nam đã từng bước hoàn thiện mình, luôn luôn cải tiến công nghệ kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu của nhân dân trong vùng. Mặc khác chúng tôi tiếp tục hoàn thiện dịch vụ hút hầm cầu nam giang giang nằm phục vụ người dân trong huyện.

Thông nghẹt si e, thông nghẹt bàn cầu, thông nghẹt bồn rửa tay, thông nghẹt bồn rửa chén, thông nghẹt bồn tiểu bằng công nghệ tiên tiến nhất.
Vận chuyển chất thải vệ sinh môi trường bằng xe chuyên dụng đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển
Hút hầm cầu bằng công nghệ mới, công nghệ chân không kết hợp áp lực cao đảm bảo vệ sinh trong quá trình thi công. 
Chúng tôi nhận hút hầm cầu cho các cơ quan, xí nghiệp, trường học, nhà hàng, khách sạn, hộ dân trên địa bàn huyện
Thông cầu cống nghẹt đường ống cống bi bê tông, cống hộp, cống nhựa PVC, HDPE bằng công nghệ lò xo kết hợp với máy nội soi đường ống, giúp giải quyết triệt để sự cố.
Mọi chi tiết về dịch vụ Hút hầm cầu Nam Giang hoặc hút hầm cầu núi thành và các huyện khác xin liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại sau: 0903.222.041
Tại huyện Nam giang, chúng tôi phục vụ tất cả các xã như:
hút hầm cầu thị trấn Thạnh Mỹ ,
 • hút hầm cầu Cà Dy,
 • hút hầm cầu Chà Vàl,
 • hút hầm cầu Chơ Chun,
 • hút hầm cầu Đắk Pree,
 • hút hầm cầu Đắk Pring,
 • hút hầm cầu Đắk Tôi,
 • hút hầm cầu La Dêê, La Êê,
 • hút hầm cầu Tà Bhing,
 • hút hầm cầu Tà Pơơ,
 • hút hầm cầu Zuôih.

******

Đôi nét về huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
Nam Giang là huyện thuộc tỉnh Quảng Nam, trước ngày 16 tháng 8 năm 1999 được gọi là huyện Giằng.

Huyện nằm ở phía tây tỉnh Quảng Nam,
hut-ham-cau-nam-giang


 • phía bắc giáp huyện Hiên (một huyện cũ của tỉnh Quảng Nam, nay là hai huyện Đông Giang và Tây Giang),
 • phía tây là Lào,
 • phía nam là huyện Phước Sơn,
 • phía đông là huyện Đại Lộc và Nông Sơn.